Birimlerimiz

Yayınlanma Belediye

Yazı İşleri Müdürü

Sibel SARI

Mali Hizmetler Müdürü

Emrullah ESKİCİ

 

Fen İşleri Müdürü V:

Nedim ZENGİN

İşletme ve İştirakler Müdürü

Erhan ÇALIŞKAN

Zabıta Müdürü

İrfan YONSUL