2019 Yılı Temmuz Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündemi

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

Konu : Meclis Gündemi

  1.  Susurluk Belediyesi kapalı pazar yeri şartnamesinin 1. Ve 3. Maddelerinin değiştirilmesi hususunda Zabıta Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
  2. Aksa Mustafakemalpaşa Doğalgaz Dağıtım A.Ş.' nin yönetim kurulu toplantılarına katılmak üzere Belediye Başkanı Nurettin GÜNEY 'e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
  3. Asmalıdere mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisine yetki verilmesi hususunda imar ve şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.