2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

Meclis Gündemi :

 

  1. Marmara Belediyeler Birliğine üye olunması hususunun görüşülmesi.
  2. 2020 yılı bütçesinin görüşülmesi.
  3. Ödenek aktarılması hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.
  4. 2020 yılı Evsel Katı Atık fiyatlarının belirlenmesi hususunda Temizlik İşleri Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.
  5. Göbel mahallesinde sokak ismi verilmesi hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.
  6. Köy yerleşik alanları hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.
  7. Kapalı Pazar yerinde becayiş işlemleri hususunda Zabıta Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.