2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

Meclis Gündemi :

 

 1. Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
 2. Göbel mahallesi Çakaldere Mevkiinde Sokak ismi Verilmesi hakkında İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 3. Yağlı Güreşler Düzenleyen Kentler Birliğine 1 asil üye , 1 yedek üye seçilmesi.
 4. İlçemiz Yeni Mahalle 31 ada 3 ve 15 parsel sayılı taşınmazların İmar Uygulaması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 5. Karapürçek Mahallesinde sokak ismi verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 6. İlçemiz Yeni Mahalle 80 ada 37 parsel sayılı taşınmazın İmar Uygulaması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 7. İlçemiz Yeni Mahalle 83 ada 79 parsel sayılı taşınmazın İmar Uygulaması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 8. İnşaat ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi harç ücretlerinin düzenlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 9. Ödenek Aktarımı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 10. Personel Giderleri Ödenek Aktarımı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 11. Ek Bütçe hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.