2020 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

Meclis Gündemi

 

 1. Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
 2. Denetim Komisyonu üye seçimi.
 3. Meclis Başkan ve üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 4. Harcırah hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 5. Meclis toplantı gününün belirlenmesi.
 6. Meclis tatil ayının belirlenmesi.
 7. Boş Kadro Değişikliği hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 8. Sözleşmeli Personel Hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 9. Geçici işçilere vize verilmesi hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 10. İçkili Yer Bölgesi hakkında Zabıta Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 11. Otopark Yönetmeliği Plan Notları hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 12. Plan Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 13. İmar Planı Yapımı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 14. Eski Belediye Konuk Evinin tahsisi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 15. Yeni Mahalle 31 ada 3 ve 15 parsel sayılı taşınmazların imar uygulaması hakkında İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 16. Karapürçek Mahallesinde sokak ismi verilmesi hakkındaki İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 17. Yeni Mahalle 80 ada 37 parsel sayılı taşınmazın İmar Uygulaması hakkındaki İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 18. Yeni Mahalle 83 ada 79 parsel sayılı taşınmazın İmar uygulaması hakkında İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 19. İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi harç ücretlerin düzenlenmesi hakkında İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 20. Nilüfer Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması hususunda Yazı İşleri Müdürlüğünün yazısının görüşülmesi.