2020 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

Mart Ayı Meclis Gündemi

 1. Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
 2. Kalfaköy Mahallesi Köy Yerleşik Alan Sınırının Revize Edilmesi Hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 3. Sokak İsmi verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 4. Plan Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 5. İrtifak Hakkı hususunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 6. Kurucaoluk Mahalle Muhtarlığının Tahsis Talebi hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 7. Yıldız Mahalle Muhtarlığının Tahsis Talebi hakkında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 8. Belediye Emir ve Yasaklarına Madde Eklenmesi hakkında Zabıta Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 9. Kapalı Pazar Yeri Şartnamesine Madde Eklenmesi hakkında Zabıta Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 10. Kapalı Pazar Yerindeki Reklam Gelirleri ve Ücretinin Belirlenmesi hakkında Spor Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 11. Tahsis Hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 12. İçkili Yer Bölgesi hakkında İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 13. Sokak İsmi Değiştirilmesi hakkında İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
 14. Sokak İsmi Verilmesi hakkında İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

Yukarıdaki gündem ve maddelerin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 3 Mart 2020 Salı günü Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.