2020 Yılı Haziran Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Gündemi

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

MECLİS GÜNDEMİ

1-Borçlanma Yetkisi Hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
2-Jeotermal Seracılık projemizin uygulanması amacıyla Kepekler Mah. 0 ada 46 ve 48 nolu taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisi ve bununla bağlantılı olarak Balpaş ' tan kiralanan Ilıcaboğazı Mah. mevcut ÖİK-1 VE ÖİK-2 kuyularının kiralanması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

        Yukarıdaki gündem ve maddelerin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 22 Haziran 2020 Pazartesi günü Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan Olağanüstü  Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.