2020 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

Meclis Gündemi

 

 1. Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
 2. Encümen Üyesi Seçilmesi.
 3. Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçilmesi.
 4. İmar Komisyonu üye seçilmesi.
 5. Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
 6. Denetim Komisyonu Raporunun okunması.
 7. Kesin Hesapların görüşülmesi.
 8. Zemin Katta Ticaret Yapma İsteği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 9. Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında Temizlik İşleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 10. Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 11. Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkında Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 12. Bilirkişi Belirlenmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 13. Oto pazarı Araç Giriş Ücretinin belirlenmesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 14. Keşif Bedeli Ücretinin belirlemesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
 15. İçkili Yer Bölgesi Tespiti hakkında Zabıta Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.


        Yukarıdaki gündem ve maddelerin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 2 Temmuz 2020 Perşembe günü Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.