2020 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

 

 

Meclis Gündemi

  1. Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
  2. Çevre Kirliliğinin Giderilmesi İçin Nakdi Yardım Talebinin Kullanılması hakkında Temizlik İşleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
  3. Araç Satın Alınması ve Kamu Hizmetine Tahsisi hakkında Temizlik İşleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
  4. Ali Osman Demirtaş'ın dilekçesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
  5. Plan Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
  6. Sultaniye Mahallesi 279 ada 3 parsel İmar Planı Yapımı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.

Yukarıdaki gündem ve maddelerin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 2 Eylül 2020 Çarşamba günü Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.