2020 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

Meclis Gündemi

1-Geçen oturuma ait tutanağın okunması.
2-2021 Yılı Bütçesinin görüşülmesi.
3-2021 Yılı Harç ve Ücret Tarifesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
4-2021 Yılı Evsel Katı Atık Fiyatları hakkında Temizlik İşleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
5-Gençlik, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyonu hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
6-Yağmur Suyu Projeleri hakkında Fen İşleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.
7-Araç Satın Alınması hakkında Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısının görüşülmesi.


        Yukarıdaki gündem ve maddelerin görüşülüp karara bağlanabilmesi için 2 Ekim 2020 Cuma günü saat 16:00 da Belediye Meclis Salonunda yapılacak olan Meclis Toplantısına teşriflerinizi rica ederim.