2019 Ekim Ayı Belediye Meclis Toplantısı (02.10.2019)

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI


MECLİS KARAR ÖZETİ


Karar Tarihi : 02.10.2019
Karar No : 2019/10


Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)
Üyelerden; Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR,Kaya KURAL,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ,Emin TİMURLENK, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ,Arif UÇAR, Sadettin BULUT
Toplantıda Bulunmayanlar: İbrahim DÜRMÜŞ ( İZİNLİ )


Susurluk Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarihli olağan oturumunda, 15 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 1. Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;
 2. Marmara Belediyeler Birliğine üye olunması hususunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 3. 2020 yılı bütçesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 4. Ödenek aktarılması hususunun kabulüne oybirliğiyle,
 5. 2020 yılı Evsel Katı Atık fiyatlarının belirlenmesi hususunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 6. Göbel mahallesinde sokak ismi verilmesi hususunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 7. Köy yerleşik alanları hususunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 8. Kapalı Pazar yerinde becayiş işlemleri hususunun oybirliğiyle,
 9. 2020 yılı harç ve ücret tarifesi belirlenmesi hususunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 10. Kurucaoluk mahallesi süt toplama merkezinin muhtarlığa tahsisi ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 11. Aksa Doğalgaz A.Ş. nin muvafakatnamesi hususunun kabulüne oybirliğiyle;
 12. Susurluk Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kararıyla alınan talep ve önerilerin ilgili Müdürlüklere havale edilmesine oybirliğiyle;
 13. Balıkesir’e İstiklal Madalyası verilmesi hususunda meclis kararı alınmasına oybirliğiyle;
 14. İlçemiz şehir stadyumuna rahmetli Kudret BÖLÜKOĞLU‘ nun isminin verilmesi hususunda tavsiye kararı alınmasına oybirliğiyle;
 15. Kapalı Pazar yerindeki reklam alanlarını ve ücretinin belirlenmesi hususunun spor komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Nurettin GÜNEY

Belediye Başkanı

Gürhan CİHAN

Katip

İsmail ŞAFAK

Katip