2019 Ekim Ayı Belediye Meclis Toplantısı (10.10.2019)

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 10.10.2019

Karar No : 2019/10-2

Toplantıda Bulunanlar: Mehmet ÇETİN (Meclis Başkanı)

Üyelerden; Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Murat KULA,Bülent ANAR,Kaya KURAL,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ, İbrahim DÜRMÜŞ ,Emin TİMURLENK, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ,Arif UÇAR, Sadettin BULUT

Toplantıda Bulunmayanlar:

Susurluk Belediye Meclisinin 10.10.2019 tarihli olağan oturumunda, 7 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

1- Marmara Belediyeler Birliğine üye olunması hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,

2- 2020 yılı bütçesi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,

3-2020 yılı Evsel Katı Atık fiyatlarının belirlenmesi hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,

4-Göbel mahallesinde sokak ismi verilmesi hususunda İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,

5-Köy yerleşik alanları hususunda İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,

6-2020 yılı harç ve ücret tarifesi belirlenmesi hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,

7-Kurucaoluk mahallesi süt toplama merkezinin muhtarlığa tahsisi hususunda Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,

 

Nurettin GÜNEY

Belediye Başkanı

Gürhan CİHAN

Katip

İsmail ŞAFAK

Katip