2019 Kasım Ayı Belediye Meclis Toplantısı (04.11.2019)

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi : 04.11.2019

Karar No : 2019/12

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden; Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR, ,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ, İbrahim DÜRMÜŞ, Emin TİMURLENK,Arif UÇAR, Fatma FİLİZ ,Sadettin BULUT

Toplantıda Bulunmayanlar: Kaya KURAL, Şafak MUT, ( İZİNLİ )

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 04.11.2019 tarihli olağan oturumunda, 2 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- Göbel mahallesinde Çakaldere Mevkiinde Sokak ismi verilmesi hususunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

 

Nurettin GÜNEY

Belediye Başkanı

Gürhan CİHAN

Katip

İsmail ŞAFAK

Katip