2019 Aralık Ayı Belediye Meclis Toplantısı (03.12.2019)

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Karar Tarihi : 03.12.2019

Karar No : 2019/13

 

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden; Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR,Kaya KURAL,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ,İbrahim DÜRMÜŞ,Emin TİMURLENK, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ,Arif UÇAR,

Toplantıda Bulunmayanlar: Sadettin BULUT ( İZİNLİ )

 

Susurluk Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarihli olağan oturumunda, 12 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

1- Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;

2- Göbel mahallesi Çakaldere Mevkiinde Sokak ismi Verilmesi hakkında İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,

3- Yağlı Güreşler Düzenleyen Kentler Birliğine Gürhan CİHAN‘ ın asil üye,İrfan FİLİZ‘ in yedek üye olarak seçilmesine oybirliğiyle,

4- İlçemiz Yeni Mahalle 31 ada 3 ve 15 parsel sayılı taşınmazların İmar Uygulaması hakkındaki konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

5- Karapürçek Mahallesinde sokak ismi verilmesi hususunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

6- İlçemiz Yeni Mahalle 80 ada 37 parsel sayılı taşınmazın İmar Uygulaması hakkındaki konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

7- İlçemiz Yeni Mahalle 83 ada 79 parsel sayılı taşınmazın İmar Uygulaması hakkındaki konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

8- İnşaat ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi harç ücretlerinin düzenlenmesi hakkındaki konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,

9- Ödenek Aktarımı hususunun kabulüne oyçokluğuyla,

10- Personel Giderleri Ödenek Aktarımı hususunun kabulüne oyçokluğuyla,

11- Ek Bütçe hakkındaki talebin kabulüne oyçokluğuyla,

12-Orta Mahalle 544 ada 126 parsel üzerindeki bulunan Belediye Konuk Evinin Susurluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisi hakkındaki önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oyçokluğuyla, karar verildi.

 

Nurettin GÜNEY

Belediye Başkanı

Gürhan CİHAN

Katip

İsmail ŞAFAK

Katip