2020 Ocak Ayı Belediye Meclis Toplantısı (03.01.2020)

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Karar Tarihi : 03.01.2020

Karar No : 2020/1

 

 

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden; Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR, Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ, Emin TİMURLENK, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ,Arif UÇAR, Sadettin BULUT

Toplantıda Bulunmayanlar: Kaya KURAL ( İZİNLİ ), İbrahim DÜRMÜŞ ( İZİNLİ )

 

Susurluk Belediye Meclisinin 03.01.2020 tarihli olağan oturumunda, 20 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 

 1. Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;
 2. Denetim Komisyonu üyeliğine Gürhan CİHAN,İsmail ŞAFAK ve Şafak MUT‘ un seçilmelerine oybirliğiyle,
 3. Meclis Başkan ve üyelerine,meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte biri miktarında huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle;
 4. 2020 mali yılı içerisinde üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara 6245 sayılı harcırah kanununun 8. maddesi amir hükmüne göre 4. derecedeki memura ödenen miktar üzerinden harcırah verilmesine oybirliğiyle;
 5. Meclis toplantı gününün her ayın 2. İş günü olarak belirlenmesine oybirliğiyle,
 6. Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine oybirliğiyle,
 7. Boş Kadro Değişikliği hususunun kabulüne oybirliğiyle,
 8. Sözleşmeli Personel Hakkında konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 9. Geçici işçilere vize verilmesi hakkındaki konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 10. İçkili Yer Bölgesi hakkında hakkındaki konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 11. Otopark Yönetmeliği Plan Notları hakkındaki konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 12. Plan Değişikliği hakkındaki konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 13. İmar Planı Yapımı hakkındaki konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 14. Eski Belediye Konuk Evinin tahsisi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oy çokluğuyla,
 15. Yeni Mahalle 31 ada 3 ve 15 parsel sayılı taşınmazların imar uygulaması hakkında İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,
 16. Karapürçek Mahallesinde sokak ismi verilmesi hakkındaki İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,
 17. Yeni Mahalle 80 ada 37 parsel sayılı taşınmazın İmar Uygulaması hakkındaki İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,
 18. Yeni Mahalle 83 ada 79 parsel sayılı taşınmazın İmar uygulaması hakkında İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,
 19. İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi harç ücretlerin düzenlenmesi hakkında İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,
 20. Nilüfer Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması hususunun kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Nurettin GÜNEY

Belediye Başkanı

Gürhan CİHAN

Katip

İsmail ŞAFAK

Katip