2020 Şubat Ayı Belediye Meclis Toplantısı (04.02.2020)

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Karar Tarihi : 04.02.2020

Karar No : 2020/2/1

 

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden; Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR, Kaya KURAL ,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ, Emin TİMURLENK, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ,Arif UÇAR,

Toplantıda Bulunmayanlar: Sadettin BULUT ( İZİNLİ ), İbrahim DÜRMÜŞ ( İZİNLİ )

 

 

 

Susurluk Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarihli 1. Birleşim 1. olağan oturumunda, 8 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

  1. Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;
  2. Ücret Belirlenmesi hususundaki konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;
  3. Sokak İsminin Değiştirilmesi hakkında konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;
  4. Sokak İsminin Verilmesi hakkında konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;
  5. 2020 Yılı Maktu Mesai Ücretleri hakkındaki konunun kabulüne oybirliğiyle;
  6. Devir yetkisi verilmesi hakkındaki konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle;
  7. Fiyat Belirlenmesi hususundaki konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
  8. Tahsis Hakkındaki konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Nurettin GÜNEY

Belediye Başkanı

Gürhan CİHAN

Katip

İsmail ŞAFAK

Katip