2020 Mart Ayı Belediye Meclis Toplantısı 1.Oturum (03.03.2020)

 

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Karar Tarihi    : 03.03.2020

Karar No          : 2020/3

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden;  Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR, Kaya KURAL, Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ, İbrahim DÜRMÜŞ, Emin TİMURLENK, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ,Arif UÇAR, Sadettin BULUT

Toplantıda Bulunmayanlar:

Susurluk Belediye Meclisinin 03.03.2020 tarihli olağan oturumunda, 15 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

 1. Geçen oturuma ait tutanağın kabulüne oybirliğiyle;
 2. Kalfaköy Mahallesi Köy Yerleşik Alan Sınırının Revize Edilmesi hakkındaki konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 3. Sokak İsmi verilmesi hakkındaki konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine  oybirliğiyle;
 4. Plan Değişikliği hakkındaki konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine  oybirliğiyle;
 5. İrtifak Hakkı hususundaki  konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 6. Kurucaoluk Mahalle Muhtarlığının Tahsis Talebi hakkındaki konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 7. Yıldız Mahalle Muhtarlığının Tahsis Talebi hakkındaki konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle,
 8. Belediye Emir ve Yasaklarına Madde Eklenmesi hakkındaki konunun kabulüne oybirliğiyle,
 9. Kapalı Pazar Yeri Şartnamesine Madde Eklenmesi hakkındaki konunun kabulüne oybirliğiyle,
 10. Kapalı Pazar Yerindeki Reklam Gelirleri ve Ücretinin Belirlenmesi hakkında Spor Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,
 11. Tahsis Hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne oy çokluğu ile,
 12. İçkili Yer Bölgesi hakkında İmar Komisyonu raporunun kabulüne oy çokluğu ile,
 13. Sokak İsmi Değiştirilmesi hakkında İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,
 14. Sokak İsmi Verilmesi hakkında İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,
 15. Eski Öğretmen Evinin Tahsisi hakkındaki konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Nurettin Güney

Belediye Başkanı

Gürhan CİHAN

Katip

İsmail ŞAFAK

Katip