2020 Mart Ayı Belediye Meclis Toplantısı 2.Oturum (09.03.2020)

 

T.C.
SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

 

Karar Tarihi    : 09.03.2020

Karar No          : 2020/3-2                                                                                                                           

Toplantıda Bulunanlar: Nurettin GÜNEY (Meclis Başkanı)

Üyelerden;  Ömer ÖZTÜRK,Kamil GÜREL,İsmail ŞAFAK,Mehmet ÇETİN,Murat KULA,Bülent ANAR,Kaya KURAL,Gürhan CİHAN,İrfan FİLİZ,İbrahim DÜRMÜŞ,Emin TİMURLENK, Şafak MUT, Fatma FİLİZ ,Arif UÇAR, Sadettin BULUT

 

Toplantıda Bulunmayanlar:

Susurluk Belediye Meclisinin 09.03.2020 tarihli 2. olağan oturumunda, 7 adet gündem maddesi görüşülerek karar altına alındı.

  1. Kalfaköy Mahallesi Köy Yerleşik Alan Sınırının Revize Edilmesi Hakkında İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle;
  2. Sokak İsmi verilmesi hakkında İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,
  3. Plan Değişikliği hakkında İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,
  4. İrtifak Hakkı hususunda İmar Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle,
  5. Kurucaoluk Mahalle Muhtarlığının Tahsis Talebi hakkında Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliğiyle,
  6. Yıldız Mahalle Muhtarlığının Tahsis Talebi hakkında Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliğiyle,
  7. Eski Öğretmen Evinin Tahsisi hakkında Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Nurettin Güney

Belediye Başkanı

Gürhan CİHAN

Katip

İsmail ŞAFAK

Katip