2019 Yılı Faaliyet Raporu

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Zabıta Müdürlüğü

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü