Yol Yapım Maliyetleri

BASIN AÇIKLAMASI
07/02/2020

Belediye ekiplerimiz, yollarımızın kilit parke taş ve kaldırım döşeme çalışmalarına bütçemizin sınırları zorlanarak, aralıksız devam etmektedir.

Planladığımız doğrultuda yeniden yapılacak Yeni Mahalle, Sultaniye Mahallesi, Karşıyaka Mahallesi, Burhaniye Mahallesi, Han Mahallesi, Orta Mahalle, Esentepe Mahallesi ve Kışla Mahallesinin cadde ve sokaklarının yol yapım metrajları ve maliyet hesabı ekte yayınlanan listede belirtilmiştir.

Buna göre tüm yollarımızın yapım işinin toplam maliyeti 17.212.642,75.- TL (On yedi milyon iki yüz on iki bin altı yüz kırk iki lira yetmiş beş kuruş) dur.
Halkımızın bilgisine saygıyla duyurulur.

belge (1).jpg

belge (2).jpg

belge (3).jpg