Evsel Katı Atık Toplama Ücreti Bildirimi

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

 

 

Evsel Katı Atık Toplama Ücreti Bildirimi.jpg

 

 

2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesi gereğince Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler Evsel Katı Atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.06.2021 tarih ve 635 sayılı kararı ile Evsel Katı Atık tarifesi belirlenmiştir. Adı geçen meclis kararında Evsel Katı Atık Tarifelerinin tahsilatında su abonesi bulunan aboneler için BASKİ tarafından tahsilat iş ve işlemlerine aracılık edilmesine ve yapılacak tahakkuk işlemlerinin su faturaları üzerinden Ocak ve Temmuz aylarında 2 eşit taksit ile tahakkuk edilmesine ve taksitlerin 31 Mayıs ve 30 Kasım tarihlerine kadar tahsilatın yapılmasına karar verilmiştir.

Bu nedenle su faturalarının altında bulunan bedelin BASKİ’ye yatırılması gerekmektedir.

Sayın Halkımıza duyrulur.