Aziziye Mahallesi 114 Ada 16 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

Susurluk İlçesi Aziziye Mahallesi 114 ada 16 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.02.2022 tarihli ve 309 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifi 28.04.2022 ve 27.05.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Susurluk Belediye Başkanlığının 2 Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ve Susurluk Belediye Başkanlığımıza yapılması gerekmektedir.