Susurluk Belediye Başkanlığı Başka Memurluktan Zabıta Memurluğuna Naklen Geçiş Sözlü Ve Uygulamalı Sınavı Başarı Sonuç Listesi

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI BAŞKA MEMURLUKTAN ZABITA MEMURLUĞUNA NAKLEN GEÇİŞ SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVI BAŞARI SONUÇ LİSTESİ

 08.11.2023 tarih ve 14328 sayılı Başkanlık Oluruna istinaden 18.12.2021 tarih ve 31693 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca Belediyemizde münhal bulunan 1 adet 5 derecelik Zabıta Memuru kadrosuna Belediye diğer hizmet birimlerinde memur kadrolarında çalışmakta olan, 35 yaşını aşmamış,  Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinin 1. Fıkrasının (b) ve (c)  bentlerinde yer alan şartları taşıyan Zabıta Memuru kadrosuna naklen geçmek isteyen personeller arasından başvuruda bulunanlara yönetmeliğin 13/E maddesinde ön görülen sözlü ve uygulamalı sınav 12.12.2023 tarihinde saat 14:00’da Belediye Meclis Salonunda yapılmış olup, yapılan sınavlarda başarılı olan personelin sınav başarı sonuç değerlendirme listesi ekte sunulmuştur.

 

Ekli tabloda belirtilen sonuçlara itiraz, Yönetmeliğin Sözlü Sınav başlıklı 13/G maddesi gereğince sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi iş günü içinde yazılı olarak Sınav Kuruluna iletilmek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.

 

İtiraz süresi içerisinde Başkanlığımız Yazı İşleri Müdürlüğü evrak kayıt birimine ulaşmayan itiraz başvuruları işleme alınmayacaktır.

 

Yayınlanan bu ilan tebliğ niteliğinde olup; ayrıca listede adı soyadı bulunan personele tebligat yapılmayacaktır.

 

İlan Olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BAŞKA MEMURLUKTAN ZABITA MEMURLUĞUNA

NAKLEN GEÇİŞ SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVI 

BAŞARI SONUÇ LİSTESİ

SIRA

NO

SINAV OLAN PERSONEL ADI SOYADI

KADRO ÜNVANI

TOPLAM

SÖZLÜ

SINAV PUANI

 

TOPLAM

SÖZLÜ

SINAV PUANIN

%50’ Sİ

 

TOPLAM UYGULAMALI

SINAV PUANI

 

TOPLAM

UYGULAMALI

SINAV PUANIN %50’ Sİ

 

 

NET

TOPLAM

PUAN

 

 

BAŞARI

DURUMU

1

SAM**

KU**

MEMUR

90

45

81

40,5

85,5

BAŞARILI