Susurluk İlçesi Ömerköy Mahallesi III. Derece Arkeolojik Sit Alanına Ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

          Susurluk İlçesi Ömerköy Mahallesi III. Derece Arkeolojik Sit Alanına Ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planıı teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.08.2023 tarih ve 752 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 25.01.2023’den itibaren 30 (otuz) gün süre ile Susurluk Belediye Başkanlığının 2 Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ve Susurluk Belediye Başkanlığımıza yapılması gerekmektedir.