Balıkesir İli Susurluk İlçesi Ömerköy Mahallesi 161 ada 128 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .