Susurluk İlçesi Sultaniye Mahallesi 161 ada 2, 4, 5, 7, 8 ve 10 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .