Alibey Mahallesi 127 Ada 19 Parselinde yer alan metruk bina

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

METRUK/TEHLİKELİ BİNA İLANI

          Belediyemiz sınırları içinde yer alan Alibey Mahallesi 127 Ada 19 Parselinde yer alan metruk binanın can ve mal güvenliğini tehdit ettiği yerinde tespit edilmiştir. Bu sebeple; 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden tehlike arz eden taşınmaz ile ilgili güvenlik tedbirlerinin malikleri tarafından ivedilikle alınabilmesi için, ilan 30 gün süreyle Belediyemizin internet sitesinde yayınlanmaktadır. 13.01.2022