Göbel Mahallesi 0 Ada 394 Parselde yer Alan Metruk Bina

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

METRUK/TEHLİKELİ BİNA İLANI

 

          Susurluk İlçesi Göbel Mahallesi 0 Ada 394 Parselde bulunan (metruk/yıkılacak derecede tehlikeli) binanın can ve mal güvenliğini tehdit ettiği tespit edilmiş ve maliklere 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden tehlike arz eden taşınmaz ile ilgili güvenlik tedbirlerinin malikleri tarafından ivedilikle alınabilmesi için tebligat gönderilmiş ancak tebligat yapılamamıştır. İmar kanunun 39. Maddesi gereğince tebligat varakasının bir sureti tebliğ yerine geçmek üzere söz konusu binaya asılmıştır. 25/04/2022