Esentepe-Şeker Mahallesi 294 Ada 10 Parselde bulunan Metruk Bina

Administrator tarafından yazıldı. Aktif .

TUTANAK

 

          Susurluk İlçesi Esentepe-Şeker Mahallesi 294 Ada 10 Parselde bulunan (metruk/yıkılacak derecede tehlikeli) binanın can ve mal güvenliğini tehdit ettiği tespit edilmiş ve maliklere 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden tehlike arz eden taşınmaz ile ilgili güvenlik tedbirlerinin malikleri tarafından ivedilikle alınabilmesi için tebligat gönderilmiş ancak tebligat yapılamamıştır. İmar kanunun 39. Maddesi gereğince tebligat varakasının bir sureti tebliğ yerine geçmek üzere söz konusu binaya asılmıştır. 27/04/2022